REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Rejestracja  do szkół sportowych i mistrzostwa sportowego zaczyna się 16 maja 2022 i trwa do 31 maja 2022

  1. Kandydat zakłada konto w Systemie.
  2. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz regulamin znajduje się na stronie rekrutacyjnej.
  3. Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.
  4. Kandydat wprowadza oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  5. Niezłożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do dalszej rekrutacji