Projekt ARETE. Rozszerzona rzeczywistość


ARETE jest to europejski projekt edukacyjny wykorzystujący rozszerzoną rzeczywistość i sprawdzający, czy za jej pomocą, uczniowie są bardziej zainteresowani przedmiotem i są w stanie więcej zapamiętać z lekcji.
W zeszłym roku szkolnym nasza szkoła została wybrana do przeprowadzenia pilotażowego badania w klasie czwartej z geografii. I faktycznie, okazało się, że uczniowie wykorzystując specjalnie przygotowaną do tego aplikację oraz książki, poprawili swoją wiedzę z zakresu znajomości flory i fauny na wszystkich kontynentach.
W roku szkolnym 2022/2023 mimo, iż szkoły nie wybrano do badania kontrolnego, to i tak nauczycielki odpowiedzialne za projekt, wprowadzały go na lekcjach i zastępstwach w szkole podstawowej oraz liceum. Uczniowie byli miło zaskoczeni ze sposobu prowadzenia zajęć i z ciekawością w nich uczestniczyli. Do zaznajomienia się z projektem i możliwościami aplikacji była również okazja podczas Dni Otwartych SSP nr 75. Rodzice mieli trudność, by „odkleić” dzieci od ipadów z aplikacją i poprowadzić do kolejnego stanowiska.
Nauczycielki Beata Szajda i Małgorzata Stępień z niechęcią żegnają się z projektem, mając nadzieję, że powstanie więcej interaktywnych aplikacji i programów, tak bardzo angażujących i poszerzających wiedzę uczniów.