ERASMUS+ „Uważna szkoła po pandemii”

2021-1-PL01-KA122-SCH-000015021

„Mobilność kadry w celu wzmocnienia europejskiego wymiaru nauczania oraz poprawy jakości nauczania i uczenia się”

Dofinansowane przez Unię Europejską. 

CELE:

1)Wzmocnić rolę języków obcych (innowacje pedagogiczne, projekty eTwinnig).

2) Poprawić stan psychiczny uczniów i nauczycieli poprzez trening uważności.

3) Chcemy nauczyć naszych podopiecznych reagowania na pierwsze objawy nieprawidłowego funkcjonowania organizmu - słuchanie swojego ciała.

4) Wzbogacić warsztat pracy nauczycieli (nowe technologie i język angielski).

5) Wyposażyć uczniów w skuteczne narzędzia wspierające naukę języków obcych.

6) Wykorzystać sport jako element integrujący uczniów z doświadczeniem migracji

ze społecznością szkolną.

 

POTRZEBY I WYZWANIA:

            Pandemia koronawirusa zdezorganizowała życie naszych uczniów, którzy zgłaszają obniżony nastrój, trudności ze snem, stany lękowe, objawy psychosomatyczne. Mogą być one związane z długotrwałą ekspozycją na stres. Uczniowie i nauczyciele byli narażeni na stres związany ze strachem przed zachorowaniem lub śmiercią bliskich osób. Musieli nauczyć się pracować w domowych warunkach z wykorzystaniem nowych metod. Problem, na który napotykamy, to również trudności w nawiązywaniu relacji rówieśniczych w realnym świecie po roku życia w izolacji. Nasi uczniowie odczuli to szczególnie mocno, ponieważ zostali pozbawieni swojej najważniejszej życiowej pasji - uprawiana sportu wyczynowego. Wielu z nich trenuje swoje dyscypliny na poziomie profesjonalnym (mistrzowskim). Obecna sytuacja pandemiczna uniemożliwia systematyczny trening, a także pozostawia w poczuciu niepewności co do odbycia się zawodów sportowych i olimpiad. Uczniowie czują lęk o swoją sportową przyszłość, zniechęcenie. Wielu z nich zgłasza problemy z motywacją  do dalszych treningów i trudności z osiągnięciem optymalnej formy startowej.

            Planujemy stworzyć w naszej placówce salę przeznaczoną do odbywania cyklicznych sesji relaksacyjnych w duchu mindfullnes w celu niwelowania opisywanych powyżej trudności. Pomoże w tym wykwalifikowana na kursach kadra, w tym psycholog szkolny.

  

KONIECZNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ NOWYMI TECHNOLOGIAMI:

            To wyzwanie, z którym miało trudność wielu naszych nauczycieli, ale też, co ciekawe, uczniów. W związku z tym dostrzegamy konieczność kształcenia nauczycieli na kursach ICT po to, by podnieść ich kompetencje w tym zakresie i zmienić szkolenie informatyczne młodzieży tak, aby było praktyczne i przygotowywało do pracy w wirtualnej rzeczywistości.

            W naszej szkole drugi  język obcy to język rosyjski, dla którego jest stosunkowo mało aplikacji i narzędzi. W związku z tym jednego nauczyciela wyślemy na kurs ICT przeznaczony specjalnie dla rusycystów i aplikacji dedykowanych językowi rosyjskiemu. Zależy nam na wypełnieniu również tej luki.

            Z nowymi technologiami bardzo ściśle wiąże się budowanie odpowiedzialności cyfrowej u uczniów i walka z uzależnieniem od Internetu. Zamierzamy, oprócz promowania skutecznych

i interesujących dla uczniów aplikacji i narzędzi, stworzyć kodeks odpowiedzialności cyfrowej dla całej społeczności szkolnej. Chodzi o to, by uczniowie nie tylko potrafili posługiwać się nowymi technologiami, ale by potrafili prawidłowo interpretować i selekcjonować informacje pojawiające się w sieci.

            Następna potrzeba naszej szkoły to KONIECZNOŚĆ LEPSZEJ ZNAJOMOŚCI ZNAJOMOŚCI JĘZYKÓW OBCYCH. Dostrzegamy kilka powodów.

1) Mamy uczniów obcokrajowców, z którymi musimy na początku porozumiewać się w języku angielskim i rosyjskim po to, by zapewnić im bezpieczeństwo i wsparcie w nowej sytuacji.

2) Z lepszej znajomości języków obcych przez nauczycieli skorzystają wszyscy uczniowie, ponieważ planujemy wprowadzić innowacje pedagogiczne polegające na włączaniu elementów języka angielskiego do lekcji przedmiotowych (CLIL). Liczymy na to, że nasi uczniowie podniosą znacząco swoje wyniki na egzaminach zewnętrznych i część z nich będzie mogła podjąć studia za granicą lub w językach obcych.

3) Zamierzamy włączyć zadania w języku angielskim do cyklicznych imprez szkolnych i poza szkolnych, które organizujemy w naszej placówce lub bierzemy w nich udział.

4) Uczniowie wspólnie z kolegami z innych państw tworzą projekty w języku angielskim i rosyjskim - eTwinning.