Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID -19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły
obowiązująca na terenie Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego
w Gdańsku przy ul. Subisława 22
obowiązującej od 1 września 2021 roku.