„Inwestycja w wiedzę zawsze przynosi maksymalne odsetki” Benjamin Franklin

Rada Rodziców przy ZSSiMS w Gdańsku oraz Dyrekcja szkoły informują, że:

w roku szkolnym 2023/2024 składki na konto RR wynoszą:

100 zł na cały rok szkolny

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto RADY RODZICÓW: 83 1160 2202 0000 0001 7253 0397 Bank Millennium

Kontakt do Prezydium Rady Rodziców: rr.zssims@gmail.com

Facebook: http://facebook.com/radazssims/