Bardzo prosimy, żeby przed spotkaniem rodzice przez dziennik GPE poinformowali nauczyciela o zamiarze przyjścia do szkoły w godzinie dostępności.