Dyrekcja, Trenerzy i Grono Pedagogiczne serdecznie zapraszają młodzież do XII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku - Żabiance przy ul. Subisława 22.

Od września 2024 r. proponujemy młodzieży trenowanie pod czujnym okiem wykwalifikowanych i certyfikowanych trenerów.

Zapraszamy do jednej z klas pierwszych

  • klasa I A – uczniowie uprawiający pływanie, judo, piłkę ręczną, gimnastykę sportową, piłke nożną kobiet;
  • klasa I B - uczniowie uprawiający lekką atletykę i piłkę nożną mężczyzn;
  • Klasa I C - uczniowie uprawiający piłkę ręczną;
  • Klasa M (mistrzowska) - uczniowie uprawiający gimnastykę sportową, judo, pływanie, lekkoatletykę.

Uczniowie w/w klas realizują 3 przedmioty w zakresie rozszerzonym, w tym 2 do wyboru. Przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia lub geografia, język polski lub matematyka do wyboru.

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w załączonym poniżej pliku dot. klas I A,B,C (plik do pobrania).

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w załączonym pliku dot. klasy I M (plik do pobrania).

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem:

Kliknij w link

Rejestracja do Szkół Sportowych zaczyna się 15 maja 2024 i trwa do 31 maja 2024 do godz. 15.00

  1. Kandydat zakłada konto w Systemie.

  2. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz regulamin znajduje się na stronie rekrutacyjnej.

  3. Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie. (możliwość wyboru nieograniczonej ilości szkół).

  4. Wygenerowane podanie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły zgodnie z harmonogramem lub przesłać w wersji elektronicznej podpisując profilem zaufanym. (do szkoły pierwszego wyboru z listy preferencji).

  5. Kandydat wprowadza oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

  6. Niezłożenie w wymaganym terminie któregokolwiek z obowiązujących dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do dalszego postepowania rekrutacyjnego rekrutacji.