Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego na Maltę 2021

W dniach 13 – 24 września 2021 nauczycielki Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku - Aleksandra Dobke i Aneta Kańska uczestniczyły i z powodzeniem ukończyły dwutygodniowy kurs języka angielskiego na Malcie.
Kurs był bardzo intensywny, zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 90– 1430 i podzielone były na bloki tematyczne. Każdy dzień poświęcony był innemu tematowi (sport, jedzenie, przemieszczanie się po mieście, hobby, sławni ludzie).

Ponadto lekcje odbywały się w międzynarodowym zespole liczącym ośmiu kursantów. Taka organizacja pracy stwarzała komfortowe warunki do efektywnej nauki oraz umożliwiała nawiązywanie relacji między nauczycielami z różnych państw Europy. Popołudniami odbywały się fakultatywne wycieczki z przewodnikiem do różnych zakątków Malty na przykład do stolicy kraju Valetty, na sąsiednią wyspę Gozo czy do miasta będącego planem filmowym wielu hollywoodzkich produkcji – pięknej Mdiny.


Każdy dzień zajęć rozpoczynał się od zabawy edukacyjnej – panelu powtórzeniowego z dnia poprzedniego. Następnie wprowadzane było nowe słownictwo, treści związane z kulturą Wielkiej Brytanii oraz Malty. Każde ćwiczenie było ostatecznie dyskutowane przez wszystkich uczestników oraz, jeśli było to konieczne, korygowane przez prowadzącą.

Codziennie każdy uczestnik kursu otrzymywał pracę domową każdorazowo sprawdzaną i omawianą na początku kolejnych zajęć. Należy podkreślić, że przez cały czas zajęć obowiązywał, egzekwowany przez prowadzącą, bezwzględny zakaz prowadzenia rozmów w jakimkolwiek języku innym niż angielski.


Zdecydowanie warto było wziąć udział w takim przedsięwzięciu ponieważ uczestnictwo w kursie poszerzyło nasze kompetencje językowe oraz pozwoliło na nawiązanie kontaktów z nauczycielami z Niemiec, Węgier, Czech oraz Słowacji a także umożliwiło wymianę doświadczeń i spostrzeżeń, co do metod pracy z nauczycielami z tych państw.