Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej (142) Tel.58 717-10-27 w.26

Czynny:

Poniedziałki        8.00 – 15.00                      Wtorki   10.10 – 15.00

Środy                 8.00 – 15.00                     Piątki    10.10  - 14.00

Czwartki             8.00 – 15.00

 

  1. Proszę o systematyczne sprawdzanie czystości głów dzieciom .Zdarzają się ogniska zakażenia wszami. Wszawica jest chorobą zakaźną zagraża każdemu.

W przypadku stwierdzenia zakażenia należy kupić specjalny preparat  w aptece, zastosować go wg. instrukcji. Zalecamy aby dziecko w tym czasie pozostało w domu.

 Proszę o docenienie wagi problemu i współpracę . Nie dostosowanie się do zaleceń będzie skutkowało szerzeniem się zakażenia.

  1. Do szkoły dzieci przychodzą czyste, zdrowe i z drugim śniadaniem. W szkole nie ma lekarza, pielęgniarka nie leczy, w razie konieczności może podać leki przeciw bólowe, przeciw gorączkowe typu Paracetamol, krople żołądkowe. Nie posiadamy i nie podajemy leków specjalistycznych np. na przeziębienie, alergie, krople do oczu, uszu, nosa itp. Jeśli są przeciwwskazania , dziecko jest uczulone lub rodzic nie wyraża zgody na podanie w razie konieczności leku ( Paracetamol, kr. żołądkowe) proszę o informację na piśmie.

3. Telefony kontaktowe do rodziców/opiekunów powinny być aktualne.

  1. W klasach I-VI przeprowadzana będzie fluoryzacja 6 razy w ciągu roku szkolnego co 6 tygodni. Aktualne informacje dotyczące zawartości fluorków w wodzie przeznaczonej do spożycia zamieszczone są na stronie internetowej: www.psse.gda.pl w dziale komunikaty i aktualności. Planujemy zakup szczoteczek jednorazowego użytku cena jednej szczoteczki to 50 gr. razy 6 czyli na jedno dziecko będzie 3 zł i . Szczoteczki kupujemy hurtowo. Zamawiamy 20 września.
  2. Klasy III i VII Szk. podst. , I LO i IV LO podlegają badaniom bilansowym. Badania są obowiązkowe. Mają na celu ocenę rozwoju i zdrowia dziecka, wykrywają wady i zaburzenia, pozwalają na wczesne leczenie lub korekcję umożliwiającą wyrównanie ewentualnych wad i zaburzeń w rozwoju. Wstępne pomiary wykonuje pielęgniarka w szkole i wydaje kartę badania bilansowego. Badanie odbywa się w przychodni u lekarza pierwszego kontaktu w obecności rodzica (jeśli dziecko nie ukończyło 18 lat). Rodzice ucz. kl. I SP proszeni są o dostarczenie badania bilansowego 6 latka jeżeli jeszcze nie dostarczyli, na tej podstawie zakładane są karty zdrowi ucznia.

6. Wykaz świadczeń gwarantowanych udzielanych w środowisku nauczania i wychowania w ramach NFZ dostępny na tabl. przed gab.142 lub na stronie internetowej

7. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają prawo do wyrażenia sprzeciwu, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę w szkole.

8. Opieka medyczna nad uczniami w szkole sprawowana jest na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013r i z dnia 28.02.2017r oraz Ustawy z dnia 12.04.2019r.