Czas na małe podsumowanie... W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 4m wzięli udział w międzynarodowym projekcie z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości - ARETE. Jako jedna z nielicznych szkół w Polsce, pośród pięciu innych państw: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemiec oraz Hiszpanii mogliśmy przetestować aplikację do poszerzania wiedzy z zakresu takich dziedzin jak przyroda, geografia i biologia zarazem.


Szkoła otrzymała bezpłatne pomoce: ćwiczenia, mapy oraz aplikację na iPady. Uczniowie na lekcjach korzystali z tych materiałów i dowiadywali się ciekawych informacji z geografii fizycznej i politycznej. Była to też okazja do poznania bioróżnorodności  na całym globie. Uczniowie byli żywo zainteresowani tematami dotyczącymi każdego kontynentu i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Po wystawieniu ocen mieliśmy jeszcze chwilę, aby dzieci sprawdziły zdobytą wiedzę w interaktywnych quizach oraz rzuciły okiem na nasz Układ Słoneczny. Byłyśmy pod wrażeniem wpływu rozszerzonej rzeczywistości na zapamiętywanie zdobytej wiedzy.

Niewątpliwie korzyści z takich lekcji miałyśmy również my - koordynatorki projektu, ponieważ radość sprawiło nam przetestowanie tego narzędzia do nauczania, choć pani matematyk ubolewała chwilę, że to geografia, a nie matematyka została przydzielona naszej szkole. Czekamy zatem na przyszły rok i testowanie aplikacji w innych klasach.

 

 

Koordynatorki projektu: Małgorzata Stępień i Beata Szajda