Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego to jedna z najbardziej utytułowanych szkół, jeśli chodzi o udział wychowanków w najpoważniejszych imprezach sportowych.

Obecnie szkoła liczy ponad 750 uczniów, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności sportowe na poszczególnych etapach edukacyjnych. W skład ZSSiMS wchodzą:

  • Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 75 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego,
  • XII Sportowe Liceum Ogólnkształcące z  Odddziałami Mistrzostwa Sportowego.

Od 1 września 2016 roku posiadamy internat, w którym znajduje się 107 miejsc dla uczniów – sportowców z naszej szkoły. Jest to miejsce gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez różnorodne zajęcia dodatkowe, wolontariat, spotkania z ciekawymi ludźmi. Wychowankowie tworzą Młodzieżową Radę Internatu, która prężnie działa na wielu płaszczyznach, organizuje sportowe wydarzenia, angażuje się w pomoc, jest pomysłodawcą innowacyjnych działań. 

Uczniowie naszej szkoły doskonale potrafią połączyć naukę z profesjonalnym uprawianiem sportu. Tygodniowy rozkład zajęć jest dostosowany do rozkładu zajęć sportowych. Oprócz zajęć dydaktycznych i specjalistycznych treningów młodzież ma możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań w różnych organizacjach i kołach przedmiotowych. Uczniowie odnoszą sukcesy nie tylko w zawodach sportowych, ale również w konkursach przedmiotowych i artystycznych.

 

Stypendystami Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022  zostali:

  • Ada Ogiegło

  • Paweł Klimczuk

Stypendystami Prezydenta Miasta Gdańska za rok szkolny 2020/2021 zostało:

  • 26 uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej nr 75 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego;

  • 12 uczniów XII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.

Więcej - fotorelacja z imprezy