Uczniowie, w tym tegoroczni absolwenci mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowego Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska wypełnia rodzic/opiekun prawny i składa wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia.

Prosimy o dostarczenie wniosku wraz z załącznikami do 29 sierpnia 2024 r. do g. 15.00 do sekretariatu szkoły.

Wniosek i regulamin: Stypendia jednorazowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych (www.gdansk.pl)