Szkoła - Zespół Szkół Sportowych i Ogólnoksztalcących (Szkoła Podstawowa nr 75 im. Janusza Kusocińskiego, XII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi)

powrót do góry