SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU SZKOLENIOWEGO

POWER SE 2020- 2022

Justyna Gejdel

Sprawozdanie z kursu „Motivating refugee students with ICT usage in education” w ramach projektu POWER SE „Różnorodność to bogactwo”.

Projekt składał się z części stacjonarnej, gdzie poznawaliśmy nowe metody pracy z uczniem z doświadczeniem migracji za pomocą narzędzi ICT Tools oraz z części praktycznej – radzeniem sobie w mieście bez znajomości języka i kultury, czyli wejście w skórę ucznia z zagranicy.

Pierwszego dnia byliśmy zaproszeni na kolację do domu organizatora. Jest to rodzina ortodoksyjna, bardzo religijna. Poznaliśmy wiele różniących nas aspektów kulturowych i zwyczajowych. Żona organizatora była nauczycielką języka angielskiego. Obecnie opiekuje się swoimi dziećmi w domu. Nie chcieliśmy urazić swoim zachowaniem czy gestem domowników dlatego bacznie obserwowaliśmy jak należy się zachować. Kobiety jadły w gorącej od piekarnika kuchni, dzieci w pokoiku na podłodze, mężczyźni na klimatyzowanym patio na dachu domu. To nasze pierwsze doświadczenie w ramach projektu „Różnorodność to bogactwo”.

Na zajęciach po zapoznaniu się z grupą i przedstawieniu własnych szkół poznawaliśmy nowe możliwości aplikacji – padlet – jako narzędzie wirtualnej tablicy do gromadzenia informacji w ramach pracy w grupie wielokulturowej.

Kolejną umiejętność zdobyliśmy pracując z platformą kahoot, która jest dobrze znana w wielu krajach i łatwo integruje młodzież z grywalizcjach. Można ją też wykorzystać do poznania swoich krajów, kultury i zwyczajów.


Podczas naszych warsztatów poznaliśmy nową internetową aplikację Mindmeister do mapowania myśli, która umożliwia użytkownikom wizualizację, udostępnianie i prezentowanie swoich myśli za pośrednictwem chmury.

Najwięcej czasu poświęciliśmy rozbudowanej platformie e-lerningowa Moodle, która pokazała nam wiele możliwości pracy zdalnej i nie tylko zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemicznej. Jest to system zarządzania kształceniem.

Słowo „Moodle” to skrót nazwy angielskiej – „Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment” - “Modułowe, Dynamiczne, Zorientowane Obiektowo Środowisko Nauczania”.


Po pierwsze, modułowe: platforma składa się z pojedynczych modułów (np.: bloków, aktywności, zasobów, podstron itp.).
Po drugie, dynamiczne: projekt Moodle jest wciąż rozbudowywany i prace nad nim raczej nie zostaną zaprzestane.
Po trzecie, zorientowane obiektowo: tzn Moodle jest środowiskiem, które zostało napisane w językach skryptowych – przede wszystkim w języku PHP - i które, jak różne CMSy opiera się na bazie danych SQL.
I po czwarte, środowisko nauczania: system służy do realizacji nauczania zdalnego oraz wspomaga proces uczenia się.

Jakie są cechy szczególne Moodle?


Świetnie sprawdza się w nauczaniu zdalnym: za jej pomocą nauczyciel udostępnia uczestnikom różnorodne materiały dydaktyczne: teksty, artykuły, obrazy, animacje, video. Mogą one powstawać bezpośrednio w ramach samej platformy bądź, jeśli zostały przygotowane w którymś z zewnętrznych programów (np. Articulate), zostać po prostu zaimportowane do systemu.
Daje możliwość kontrolowania wiedzy i umiejętności, nabywanych przez uczestników kursów. Można utworzyć różnorodne testy (wpisywanie brakujących słów, testy typu prawda-fałsz, quizy wielokrotnego wyboru…) oraz zadania (napisanie eseju). Dodatkowo istnieje opcja oceniania postępów użytkownika, konfiguracji progów zaliczeniowych testów czy prowadzenia tzw. dziennika elektronicznego.
Sprzyja komunikacji między uczestnikami szkolenia: mogą oni uczestniczyć w dyskusjach na forach, pisać blogi, komentować, czatować, czy też korzystać z poczty systemowej.


Platforma ta, w odróżnieniu od innych darmowych platform e-learningowych, posiada wersję w wielu językach w tym języku polskim. Tak więc znika problem tzw. wykluczenia językowego.
Jest systemem elastycznym, pracującym 24h, z którego może korzystać jednocześnie nawet kilka tysięcy użytkowników (userów, administratorów, menedżerów…).
Podsumowując, oprócz możliwości publikacji treści oraz wspierania całego procesu nauczania, Moodle może kształtować również relacje międzyludzkie. Jest to aspekt, na który szczególny nacisk kładą sami autorzy tego projektu. Istnieją przypuszczenia, że pozostanie on (bo już jest) dominującym rozwiązaniem e-learningowym z zakresu open source, wdrażanym nie tylko w światowym, ale też w polskim, systemie edukacji.

W części praktycznej zwiedzaliśmy miasta takie jak Kirsehir, Nevsehir, Konya, Kayseri. Poza poznanymi informacjami historycznymi musieliśmy poradzić sobie w zadaniach w nieznanym nam języku tureckim np. kupić bilety do muzeów, spytać o drogę, zamówić jedzenie, porozmawiać z mieszkańcami o ich rodzinach i powiedzieć coś o sobie. Na początku było nam niezręcznie i głupio, ale życzliwość ludzi nas ośmieliła i później było coraz łatwiej. Nauczyliśmy się podstawowych zwrotów grzecznościowych i poczuliśmy się pewniej w okolicy, w której mieszkaliśmy. Byliśmy nawet rozpoznawalni. To ciekawe i uczące doświadczenie wejścia w skórę obcokrajowca, który musi nagle ogarnąć nowy świat.
Wszystkie doświadczenia omawialiśmy na podsumowaniu.
Na podsumowaniu każdy przedstawiał prezentację tego, czego się nauczył za pomocą poznanych aplikacji i platform.

To był bardzo ciekawy, wartościowy i intensywny kurs. Szkoda, że tak szybko się skończył.