Uprzejmie informujemy, że testy sprawności fizycznej dla kandydatów do klas drugich i trzecich szkoły podstawowej odbędą się w terminach podanych w rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych. Przed przeprowadzeniem testu należy poinformować trenera, do której klasy kandyduje dziecko.