Zapraszamy do I klasy lekkoatletycznej w ZSSiMS!

PROPONUJEMY:

 • możliwość przystąpienia do klubu MKS GALA Gdańsk,

 • sobotnie zajęcia przygotowujące dzieci do klasy I (soboty marzec-czerwiec 2022 r.),

 • dużą dawkę aktywności fizycznej - 10 godzin/tygodniowo, w tym zajęcia na pływalni (nauka pływania).

 • ZAPEWNIAMY:
 • zajęcia ruchowe z różnych dyscyplin sportowych sprzyjających wszechstronnemui harmonijnemu rozwojowi dziecka.

 • STOSUJEMY:
 • nowoczesne metody nauczania - Program IAAF Kids’ Athlecs,

 • zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego.

 • GWARANTUJEMY:
 • profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej szkoły oraz kadry naukowo-dydaktycznej z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,

 • atmosferę sprzyjającą zarówno nauce jak i rozwijaniu talentów i uzdolnień sportowych Państwa dzieci.